Magistralna izrada lekova u apoteci Pharma Ultra Plus. U par klikova izaberi željeni proizvod, brzo lako i bezbedno.

Magistralni lek je lek izrađen u apoteci, po receptu lekara, na ime određenog pacijenta.

Magistralna izrada lekova podrazumeva izradu lekovitih pripravaka radi prilagođavanja terapije individualnim potrebama pacijenata.

Najčešća individualizacija terapije odnosi se na prilagođavanje doze i farmaceutskog oblika leka godinama, zdravstvenom stanju i potrebama pojedinačnog pacijenta.

Kategorije